Maardu Linnavolikogu noortesimulatsioon

Kutsume Maardu noori 14–26 vanusega osalema Maardu linnavolikogu simulatsioonimängus, mis toimub 4. detsembril Maardu Vaba Aja Keskuses.
Eelregistreerimine on kohustuslik: https://forms.gle/fYk8ktLAasyJosaq9

Linnavolikogu on Maardu esinduskogu, mille valivad kohaliku omavalitsuse alalised elanikud, kes on jõudnud 16-aastaseks (sealhulgas kodakondsuseta isikud ja teiste riikide kodanikud).
Linnavolikogu saadikud valivad linnapea, kinnitavad linnavalitsuse koosseisu ja aastaeelarve. Nad teevad otsuseid hariduse, kultuuri ja sotsiaalkaitse osas ning määravad linna arengusuuna.

Programm:
09:30 - Tervituskohv
10:00 - Simulatsiooni algus, sissejuhatus
10:30 - Komisjonide moodustamine
10:45 - Töö komisjonides
11:45 - Vaheaeg
12:00 - Ideede esitlus
13:00 - Lõunasöök, lobitöö
14:00 - Ideede arutelu ja hääletamine
15:00 - Paneeldiskussioon "Maardu - noortepealinn"
15:30 - Hääletustulemused
15:45 - Kokkuvõte
16:00 - Simulatsioonimängu lõpp

Simulatsioonist:
Simulatsioonimängus jagunevad osalejad komisjonideks ja töötavad meeskondades töötades välja noorte ettepanekud linna eelarve jaoks. Pärast komisjonides töötamist tutvustavad osalejad ideid ning esitavad need arutamiseks ja hääletamiseks. Osalejatel on hääleõigus ja ideed lähevad lõplikku eelarvesse, mis saab 51% häältest.

Lõplikku eelarvesse minevad ideed esitatakse linnavõimudele. Neid ideid võetakse arvesse 2021. aasta eelarve, linnaarenguprogrammi koostamisel ning simulatsioonimängus osalejate soovil saab neid esitada ideekonkursile Kodulinn kaunimaks 2021.


Komisjonide nimekiri:
  • Hariduse ja noorsootöö komisjon
  • Kultuuri- ja spordikomisjon
  • Linnamajanduse- ja keskkonnakomisjon
  • Sotsiaalse kaitse ja tervishoiu komisjon
  • Korrakaitsekomisjon

Registreerimine:
Registreeruda saate Google'i vormi kaudu: https://forms.gle/fYk8ktLAasyJosaq9

Turvameetmed:
Üritusel on soovitatav kanda maske ja kasutada antiseptikut. Maskide ja antiseptikumide kättesaadavuse tagab korraldaja.
Kui enesetunne pole hea, hoiatage korraldajaid ja jääge koju.
Maardu Vaba sissepääsu juures mõõdavad vabatahtlikud temperatuuri.


Korraldajad:
Ürituse korraldab noorteühing “Compass” Maardu linnavalitsuse, Eesti Noorteühenduste Liidu, Noorte Osalusfondi ning Hariduse- ja Noorteameti toel.
Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi, samuti lükata üritus edasi, kui olukord COVID19-ga halveneb.

Kontaktisik: Pavel Kuusik, 5216028, pavel.kuusik@maardu.ee